Weerman Leen de Koning

Weerman Leen de Koning

Nieuwerkerk a/d IJssel

Loading

DROGE WEEK

De afgelopen weken bleef het overal droog, zodat het neerslagtekort dat al maanden duurt nog verder is toegenomen. Vooral in het begin van de week was het nog bijna zomers warm, zeker gezien de tijd van het jaar. In het weekend was het weliswaar wat minder warm, maar nog altijd ruim boven normaal.

Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,59 miljoen vierkante kilometer. Dit is de op vijf na laagste minimum bedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010).

Jaar-op-jaar variaties

Waarom neemt het zee-ijsoppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden.

Langjariger trends

Op veel langere tijdschalen laat het Arctische zee-ijs in de laatste decennia een enorme afname zien. Reconstructies van zee-ijs tonen aan dat de huidige bedekking de laagste is over tenminste de laatste 1450 jaar, vermoedelijk nog langer. En deze neergaande trend lijkt zich, in weerwil van de enorme jaar-tot-jaar verschillen, voort te zetten.

Toekomstverwachtingen

Het KNMI doet met behulp van satellietwaarnemingen  en klimaatmodellen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de snelle veranderingen in het Arctische klimaat. Ook worden bovengenoemde natuurlijke fluctuaties in het noordpoolklimaat bestudeerd, alsmede de mogelijke veranderingen daarin. Gezien de mogelijke verstrekkende gevolgen is het van groot belang om alle veranderingen in het Arctische klimaat, inclusief zee-ijs, zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. (bron KNMI)

De week begon maandag met flinke zonnige perioden en wolkenvelden. Het was erg warm voor de tijd van het jaar. Het werd ruim 22 graden.

Aan het warme weer kwam ook dinsdag nog geen einde. Eerst waren er wolkenvelden, maar in de middag scheen de zon weer volop. Het werd ruim 22 graden bij weinig wind.

Het was woensdag minder warm dan de voorgaande dagen, maar tijdens zonnige momenten werd het toch nog 19 graden. Het bleef droog en er stond maar weinig wind.

Vooral aanvankelijk was er donderdag veel bewolking, maar in de loop van de dag brak ook af en toe de zon goed door. Echter ook in de middag werd de zon zo nu en dan afgeschermd door bewolking. Het werd bij een iets aangetrokken wind ruim 16 graden.

Er was vrijdag maar weinig wind en de zon scheen volop met slechts enkele wolkenvelden. Het werd precies 14 graden.

Na een koude nacht waren er zaterdag vrij veel wolken en slechts af en toe brak de zon door. Er stond maar weinig wind. Het werd 16 graden.

Er waren zondag veel wolkenvelden en maar weinig zon. De wind was vrijwel afwezig. Het werd ruim 16 graden.

De weerspreuk van de week:

Zwevende herfstdraden,

’t beste weer verraden!

 

 

Week 42 temperatuur (°C)

Minimum   Maximum
Datum 2018 2017   2018 2017
MA 15-10 11.9 10.4   22.7 21.8
DI 16-10 11.9 15.3   22.6 24.4
WO 17-10 11.8 13.2   19.2 21.6
DO 18-10 11.0 10.9   16.6 17.5
VR 19-10 7.9 11.4   14.0 20.4
ZA 20-10 5.7 12.4   15.9 17.9
ZO 21-10 8.7 11.2   16.6 16.9

Week 42 neerslag (mm)

Datum 2018 2017
MA 15-10 0.0 0.0
DI 16-10 0.0 0.0
WO 17-10 0.0 0.0
DO 18-10 0.0 0.0
VR 19-10 0.0 0.0
ZA 20-10 0.0 8.4
ZO 21-10 0.0 1.6